פירוק אסבסט | השמדת סחורות

 
 

חברת א. ניר מבצעת פינוי בטיחותי של פסולת אסבסט.

 פינוי וסילוק אסבסט מכל גודל.
 פירוק גגות אסבסט
 פינוי פסולת שהצטברה
 האסבסט הינו חומר עדין, ועל כן העבודה מתבצע בפיקוח, ונתמכת בבדיקות מעבדה.
 העבודה מתבצעת בכפוף לתקנות איכות הסביבה.  


השמדת סחורות ומוצרים

 השמדה עם מגרסה וציוד מכני כבד
 השמדת סחורות פסולות וסחורות שלא מורשות להכנס ארצה ומעוכבות בנמלים

 

א. ניר פינוי פסולת בע"מ מבצעת כל עבודה בצורה מיומנת ומקצועית,
תוך עמידה בזמנים שנקבעו, ובכפוף להנחיות בטיחות בעבודה ולתקנים שנקבעו בענף.

 
 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר